Δημόσια προσευχή

Featured

Με αφορμή την εορτή του προστάτη του υπό κατασκευή ναού Αγίου Νεομάρτυρα Γκεόργκι Σοφιανού, η εκκλησιαστική επιστασία σας προσκαλεί σε δημόσια προσευχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Φεβρουαρίου 2016, Продължение

Σύντομη αναφορά για την δραστηριότητα κατά το έτος 2015

Πρωταρχικός στόχος της επιστασίας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενός έτους ήταν να διαδώσουμε το έργο ανέγερσης του ναού, σε βέλτιστο βαθμό να προωθήσουμε τις προκαταρκτικές δραστηριότητες σε σχέση με Продължение